15 Desember, 2017

Akta Jual Beli Sertifikat Tanah (Idealnya) Mencantumkan Kadaluarsa Masa Berlaku

LEGAL OPINION
Question: Nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat tanah, sudah pasti sebagai pemilik tanah, bukan?
Brief Answer: Itulah masalahnya, tidak selalu nama yang tercantum dalam sertifikat hak atas nama (akta otentik terbitan Kantor Pertanahan), dapat kita maknai sebagai nama pemilik hak atas tanah. Mengapa? Karena hingga kini, hukum pertanahan nasional tidak mengatur perihal kadaluarsa masa berlaku Akta Jual-Beli (AJB).
Sebagai contoh, AJB terhadap sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) dilakukan pada tahun 2010, semetara hingga saat kini masih belum diajukan peralihan hak atas tanah (balik-nama). Maka data yuridis yang tercantum dalam SHM, sifatnya tidak lagi aktual. Nama pemegang hak sebagai salah satu data yuridis dalam sertifikat hak atas tanah, tidak rigid sifatnya.
Biasanya, pihak pembeli yang telah melakukan AJB namun belum mau melakukan “balik-nama”, memegang asli sertifikat hak atas tanah untuk mengamankan AJB miliknya—meski menurut penilaian SHIETRA & PARTNERS, AJB itu wajib seketika disempurnakan lewat “balik-nama”, sebab “balik-nama” di Kantor Pertanahan tidak membutuhkan banyak biaya, mengingat seluruh biaya BPHTB maupun PPh telah dibayar lunas saat jual-beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AJB. Sehingga sejatinya tidak ada alasan untuk tidak segera mendaftarkan AJB pada Kantor Pertanahan.
Idealnya, AJB memiliki masa berlaku, dimana dapat diatur dalam regulasi pertanahan, AJB memiliki masa kadaluarsa, agar menciptakan kepastian hukum bagi pihak ketiga terutama ketika pihak penjual tetap memegang asli sertifikat hak atas tanah, sehingga seritikat hak atas tanah tersebut dapat menjadi modus menjebak pihak ketiga yang juga berniat untuk membelinya.
Sebagai contoh, A dan B bersekongkol untuk membuat AJB atas sebuah SHM, dimana A berkedudukan sebagai penjual dan B sebagai pembeli. Namun AJB tidak juga mau ditingkatkan dalam peralihan hak (balik-nama) dengan mengganti nama pemilik SHM dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah. Lalu A yang masih menguasai fisik asli SHM, menawarkan kepada C yang ternyata berniat untuk membelinya. Ketika terjadi jual-beli antara A dan C terhadap objek SHM yang sama, dan C hendak melakukan “balik-nama”, tiba-tiba B muncul dengan membawa AJB mengajukan gugatan—inilah modus yang kerap dijumpai dalam praktik.
PEMBAHASAN:
Guna memperlihatkan betapa AJB tidak memiliki masa berlaku (kadaluarsa), SHIETRA & PARTNERS untuk itu merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 450 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016, perkara antara:
1. M. DG. MENE; 2. JUMA DG. NGAWING; 3. HADINAH DG. SAMBARA; 4. AZIS DG. ROMBO; 5. HASNAH; 6. ANWAR, sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat; melawan
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, selaku Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat; dan
2. MUHAMMAD RAMLI RAHIM, S.Si.,Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi.
Yang menjadi Objek Sengketa ialah SHM No. 322/Desa Pakkatto tanggal 21 September 1983 atas nama M. Ramli Rahim, serta SHM No. 01266/Desa Pakkatto tanggal 05 Juni 2015 atas nama M. Ramli Rahim.
Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik kedua SHM tersebut, sehingga diterbitkannya kedua SHM tersebut dengan demikian merugikan hak Para Penggugat untuk mengajukan permohonan sertipikat atas objek tanah keatas nama Penggugat, karena telah terbit sertipikat atas nama orang lain atas objek tanah yang sama.
Penggugat mengklaim: tanah warisan milik Para Penggugat tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris (masih berupa Boedel Waris) dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun ataupun diperjual-belikan. Terbitnya SHM No. 322/Desa Pakkatto tanggal 21 September 1983, atas nama Japa Bin Baco yang telah beralih kepada Ratna Dg. Ngiji, berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 29 Juli 1972 yang dibuat oleh PPAT, kemudian pada tahun 2014 beralih lagi kepada M. Ramli Rahim berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Maret 2014. [Note SHIETRA & PARTNERS: Dengan demikian antara dibuatnya AJB dengan didaftarkannya ke Kantor Pertanahan, terdapat jeda waktu selama 11 tahun. Selama 11 tahun itu pula, objek tanah masih atas nama pemilik semula.]
Dengan telah diterbitkannya SHM tersebut, maka Para penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengajukan sertipikat atas tanah milik Para Penggugat pada lokasi yang sama. Tanah milik orang tua Penggugat (Almarhum Japa) belum pernah didaftar di Kantor Pertanahan, dimana surat asli yang ada pada Penggugat berupa Surat Tanda Pendaftaran Tanah dengan alas hak Persil Nomor 17 DI Kohir Nomor 379 CI, tanggal 11 Mei 1959, sampai saat ini masih atas nama “Djapa”.
Ratna Dg. Ngiji mengajukan permohonan penerbitan SHM No. 322/Desa Pakkatto pada tanggal 21 September 1983, mengatasnamakan Japa Bin Baco, seakan-akan orang tua Para Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, lalu sertipikat tersebut dialihkan kepada Ratna Dg. Ngiji, berdasarkan Akta Jual-Beli, seakan-akan orang tua Para Penggugat telah melakukan transaksi jual-beli tanah kepada Ratna Dg. Ngiji, sementara orang tua Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun juga. Selanjutnya, pada tahun 2014, Ratna Dg. Ngiji kembali mengalihkan tanah tersebut kepada M. Ramli Rahim, berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 20 Maret 2014.
Penerbitan SHM cacat yuridis, masih menurut Penggugat, karena diterbitkan pada tahun 1983 atas nama Japa bin Baco, seolah-olah orang tua Para Penggugat, sedangkan akta jual-beli yang dibuat oleh Ratna Dg. Ngiji pada tahun 1972, asal haknya adalah Persil 17 D II, Kohir 1085, yang menempatkan Japa Bin Baco selaku pihak penjual dan Ratna Dg. Ngiji selaku pihak pembeli. Begitu pula penerbitan SHM No. 01266/Desa Pakkatto, tanggal 05 Juni 2015, atas nama M. Ramli Rahim, dinilai tidak sesuai prosedural, sehingga penerbitannya cacat yuridis dan harus dibatalkan.
Singkatnya, Penggugat mengklaim bahwa objek tanah merupakan milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Japa, yang ditandai dengan penguasaan dan penggarapan secara penuh dan tidak terputus oleh Para Penggugat hingga saat ini.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kemudian menjatuhkan putusan Nomor 41/G/2015/PTUN.Mks., Tanggal 21 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, lewat Putusan Nomor 31/B/2016/PT.TUN.MKS, Tanggal 30 Mei 2016. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menguraikan kekusutan perkara ini, dengan kutipan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa ke-1 (SHM No. 322/Desa Pakkatto), tanggal 21 September 1983 terdapat fakta hukum yang membuktikan sejak dibuatnya Akta Jual-Beli Nomor ... pada tanggal 29 Juni 1972 bahwa Japa Bin Baso sudah tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan bidang tanah objek sengketa, namun hanya mempunyai nilai administrasi karena objek sengketa ditulis atas nama Japa Bin Baco, yang kemudian secara riwayat hukum penegasan (Konversi) dalam objek sengketa 1 atas nama Japa Bin Baco diperbaiki (Renvoi) oleh Tergugat dengan mengalihkan hak penegasan kepada Hj. Ratna Dg. Ngiji (Jummi Bin Ngiji) dengan menggunakan dasar Akta Jual Beli Nomor ... , dengan demikian terbitnya sertipikat objek sengketa atas nama Japa Bin Baso secara hukum langsung tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris dari Japa Bin Baco;
“Bahwa karena tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa 1 maka terbitnya objek sengketa 2 (SHM No. 01266/Desa Pakkatto, tertanggal 05 Juni 2015) yang induknya berasal dari objek sengketa 1, secara mutatis-mutandis Para Penggugat juga tidak mempunyai kepentingan dirugikan dengan diterbikannya objek sengketa 2;
“Dengan adanya ke-dua alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan.”
Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris Japa Bin Baco, sedangkan Japa Bin Baco pada tanggal 29 Juni 1972 telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa (objectum in litis) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: M. DG. MENE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. M. DG. MENE, 2. JUMA DG.NGAWING, 3. HADINAH DG. SAMBARA, 4. AZIS DG.ROMBO, 5. HASNAH, 6. ANWAR tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM